Novinky z frýdlantských mateřských škol v září 2023

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 9. 2023

Prázdniny z nás stále ještě nevyprchaly, přesto je už školní rok 2023/2024 v plném proudu.

A co nás čeká v novém školním roce?

Naše mateřské školy přecházejí na nový školní systém TWIGSEE, přes který budou rodičům zasílány veškeré informace. Cílem je sjednotit naši vzájemnou komunikaci přes jeden bezpečný kanál.

Rodiče se také často dětí vyptávají: „Co jste dělali ve školce?“ A téměř každé dítě odpovídá: „Nevím.“ Díky fotografiím, videím a zprávám budou vědět o tom, jak den probíhal, i když pro jejich potomka je to už dávná minulost. Rodiče budou moci z aplikace odeslat i omluvenku a školka ji automaticky zaeviduje. Budou mít přehled například i o tom, co všechno sbalit na výlet nebo připravit na plánovanou besídku. Všechna data, včetně fotografií, jsou považována za vysoce důvěrná, a jsou bezpečně chráněná proti zneužití.

Mateřské školy se také od 1. 7. 2023 zapojily do projektu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant OP JAK, který je spolufinancován MŠMT a Evropskou unií. Projekt umožňuje v následujících dvou letech zaměstnat dvě školní asistentky, dále se zaměřuje na  profesní růst pracovníků MŠ.

A na co se mohou v novém školním roce těšit naše děti? Celým školním rokem se bude prolínat nespočet různých akcí připravených nejenom pro děti, ale i jejich rodiče. Jde nám o to, aby se právě rodiče na chvilku zastavili a společně s dětmi si užili podzimní, vánoční, velikonoční dílničky nebo odpolední sportovní akce.  Děti si ve školce užijí divadla, navštíví ekologické středisko Střevlík v Hejnicích nebo v Oldřichově v Hájích a mnoho dalšího.

Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s Domovem U Spasitele, frýdlantskými zahrádkáři a nově s Pečovatelskou službou Frýdlant.

Těšíme se na dny plné radosti, nadšení, tvoření a společných zážitků,

kolektiv zaměstnanců MŠ Frýdlant

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.