INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE K ZÁJEZDU DO VELKÉ BRITÁNIE

Mgr. Petr Kozlovský, 6. 9. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

v souvislosti s blížícími se termíny zájezdu do Velké Británie Vás zveme na informační schůzky, kde se dozvíte důležité organizační informace, a budete poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu zájezdu.


Pro pracoviště ZŠ Husova se schůzka uskuteční v úterý 12. 9. 2023 od 17:30 hodin v jídelně pracoviště ZŠ Purkyňova 510, Frýdlant. 

Pro pracoviště ZŠ Purkyňova se schůzka koná o týden později, v úterý 19. 9. 2023 od 16:00 hodin, také v jídelně pracoviště ZŠ Purkyňova 510, Frýdlant. 


Paní učitelky Vám přes Bakaláře zaslaly podrobné informace k plánovaným schůzkám.

Účast všech přihlášených žáků a jejich rodičů na schůzkách je nezbytná.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na vedoucí zájezdů paní učitelku Mgr. Lenku Richterovou (ZŠ Husova) a paní učitelku Mgr. Barboru Buzovskou (ZŠ Purkyňova).

Těšíme se na Vás!

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.