OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 5. 2022

Vážení rodiče,

ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili v termínu konání zápisu, ve čtvrtek 12. 5. 2022, k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2022.

Oznámení o výsledcích zápisu do MŠ Frýdlant pro školní rok 2022_2023

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odvolání se podle § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád,  podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Zároveň připojujeme oznámení o rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na jednotlivá pracoviště mateřské školy.

Oznámení o rozdělení dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2022_2023 na pracoviště MŠ Frýdlant


Informační schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 se uskuteční v následujících termínech:

Pracoviště MŠ Bělíkova 891, Frýdlant                    úterý 7. 6. 2022 od 16:00

Pracoviště MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant                    čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 hodin

Pracoviště MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant                  čtvrtek 9. 6. 2022 od 16:00 hodin

Vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť MŠ Vám před konáním informačních schůzek zašlou
e-mailem pozvánky.


Ve Frýdlantu 23. 5. 2022

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.