OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PRO DĚTI – CIZINCE

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 5. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)


Ředitel základní školy / Директор початкової школи, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису: čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin

Четвер, 16 червня 2022 р. з 15:00 до 17:00      

Místo zápisu / Місце запису: školní jídelna základní školy Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant


Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti cizince 2022_2023

Kritéria pro přijetí dětí_cizinců k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022_2023

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dětí_cizinců 2022_2023


Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

     Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání заяву про зарахування дитини до початкової школи

  2. b) vízový doklad dítěte документ дитини, в якому є віза

  3. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat. документ, що дає право представляти дитину.


Formuláře žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách naší školy https://www.zsazusfrydlant.cz/?page_id=162, nebo si je můžete vyzvednout v sekretariátu ředitelství školy, Purkyňova 510, Frýdlant.

Бланки заяв про зарахування дитини до базової освіти доступні на сайті нашої школи https://www.zsazusfrydlant.cz/?page_id=162, або їх можна забрати в секретаріаті дирекції школи, Пуркьонова 510, Фридлант. .

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Frýdlantu  dne/дата 13. 5. 2022

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.