ZÁPIS DO MŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 3. 2022

Vážení rodiče,

níže Vám představujeme podrobné informace k k zápisu do Mateřské školy Frýdlant pro školní rok 2022/2023.


Termín konání:                      čtvrtek 12. května 2022

Čas konání:                           od 8:00 do 16:30 hodin

Místo konání:                         Pracoviště MŠ Sídlištní 1228 a MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant


ODKAZ NA ONLINE REZERVACI TERMÍNU A MÍSTA ZÁPISU DO MŠ 

Pro zápis si, prosím, zarezervujte přesný čas a místo Vaší návštěvy mateřské školy.

Rezervační systém bude přístupný od pátku 1. 4. 2022 od 8:00 hodin do středy 11. 5. 2022 do 23:59 hodin.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PRACOVIŠTÍCH MŠ FRÝDLANT

Zápisu bude předcházet den otevřených dveří, který se koná v úterý 3. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin na všech třech pracovištích naší mateřské školy (MŠ Bělíkova 891, MŠ Sídlištní 1228 a MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant).  

V rámci dne otevřených dveří obdržíte formuláře Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a formulář pro vyjádření lékaře o očkování dítěte. Formuláře si můžete stáhnout níže nebo na našich webových stránkách v sekci „Tiskopisy ke stažení“.


FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ A DALŠÍ INFORMACE KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy 2022_2023

Informace k zápisu do MŠ 2022_2023

Oznámení o zápisu do MŠ 2022_2023


K zápisu si s sebou vezměte:    


Důležité informace:

 1. Zápis probíhá bez účasti dítěte.

 2. Žádost je možné podat osobně ve čtvrtek 12. května 2022 od 9:00 do 16:30 hodin na pracovištích mateřské školy – MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant a MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant.

 3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí ani čas podání žádostí v den zápisu, děti budou ve správním řízení přijímány k předškolnímu vzdělávání podle předem stanovených kritérií.

 4. V případě, že u zápisu zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (rozhodnutí soudu).

 5. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Děti, které podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) dle následujících kritérií v pořadí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

 2. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

 3. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2022 v mateřské škole. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

 4. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2022 vzdělávat v mateřské škole.

 5. Dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.


Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy:  území města Frýdlant.


V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve čtvrtek 19. května 2022 od 10:00 do 12:00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.


Pravidla pro rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště mateřské školy:

 1. Jako první v pořadí budou na jednotlivá pracoviště MŠ rozdělovány přijaté děti s místem trvalého pobytu na území města Frýdlant; resp. děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 2. Následně budou na jednotlivá pracoviště MŠ rozděleny přijaté děti s místem trvalého pobytu mimo území města Frýdlant.

 3. Při rozdělování dětí na jednotlivá pracoviště MŠ může ředitel školy přihlédnout k preferované volbě pracoviště MŠ, kterou zákonní zástupci vyznačili v žádosti o přijetí dítěte, popř. k tomu, zda preferované pracoviště MŠ bude ve školním roce 2022/2023 navštěvovat sourozenec dítěte.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy nevzniká dítěti resp. jeho zákonnému zástupci právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedených pravidel.

Informace o zařazení  dětí na jednotlivá pracoviště MŠ budou zveřejněny současně a stejným způsobem, jakým budou zveřejněna rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.


Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:


Informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí – cizinců z Ukrajiny

Na základě zákona č. 67/2022 Sb.  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  §2 odst. 5) určuje ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na středu 15. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin. Zápis se uskuteční v sídle ředitelství školy Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Dítě – cizinec nemůže podle § 2 odst. 6) podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu. Ve druhém termínu zápisu naopak může podat žádost o přijetí pouze zmíněný typ dítěte – cizince.


V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu do mateřské školy se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského – tel. 602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Ve Frýdlantu 23. 3. 2022

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.