INFORMACE K TERMÍNU ZÁPISŮ DO MŠ A DO 1. ROČNÍKU ZŠ DĚTÍ – CIZINCŮ Z UKRAJINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 3. 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  (РЕЄСТРАЦІЯ В ДИТЯЧИЙ САДОК НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)

Na základě zákona č. 67/2022 Sb.  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  §2 odst. 5) určuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na středu 15. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodinZápis se uskuteční v sídle ředitelství školy Purkyňova 510, 464 01  FrýdlantDítě – cizinec nemůže podle § 2 odst. 6) podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v řádném termínu. Ve druhém termínu zápisu naopak může podat žádost o přijetí pouze zmíněný typ dítěte – cizince.

 

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ §2 п. 5) визначається директором початкової школи, діяльність якої здійснюється за погодженням із засновником. , другий день зарахування до дошкільної освіти дітей іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії, у середу, 15 червня 2022 року, з 15:00 до 17:00. Реєстрація відбуватиметься в головному офісі школи Пуркьйова 510, 464 01 Фридлант. Відповідно до частини 6 частини другої) дитина – іноземець не може своєчасно подати заяву про зарахування до дошкільної освіти. З іншого боку, лише згаданий тип дитини – іноземець – може подати заявку на прийом у другий термін реєстрації.


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (ВСТУП В 1 РОК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК)

Na základě zákona č. 67/2022 Sb.  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  §2 odst. 5) určuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu k povinné školní docházce dětí cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodinZápis se uskuteční v sídle ředitelství školy Purkyňova 510, 464 01  FrýdlantDítě – cizinec nemůže podle § 2 odst. 6) podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku ZŠ) v řádném termínu. Ve druhém termínu zápisu naopak může podat žádost o přijetí pouze zmíněný typ dítěte – cizince.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ §2 п. 5) визначається директором початкової школи, діяльність якої здійснюється за погодженням із засновником. , другий день реєстрації для обов’язкового відвідування школи дітей іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці, у четвер 16 червня 2022 року з 15:00 до 17:00. Реєстрація відбуватиметься в головному офісі школи Пуркьйова 510, 464 01 Фридлант. Відповідно до частини 6 частини 2) дитина – іноземець не може своєчасно подати заяву про вступ до базової освіти. З іншого боку, лише згаданий тип дитини – іноземець – може подати заявку на прийом у другий термін реєстрації.


V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu dětí – cizinců z Ukrajiny se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu +420 602 443 206 nebo na e-mailové adrese petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Якщо у Вас виникли питання щодо зарахування дітей – іноземців з України, Ви можете звернутися до директора школи Мгр. Петра Козловського за номером +420 602 443 206 або за адресою електронної пошти petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.