INFORMACE O ZRUŠENÍ POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLE OD PONDĚLÍ 14. 3. 2022

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 3. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

jsem rád, že Vám po dlouhé době můžeme zprostředkovat také dobré zprávy.

Od pondělí 14. 3. 2022 přestává ve školách a školských zařízeních platit pro žáky, pracovníky školy a třetí osoby povinnost nošení roušek a respirátorů. 

Zároveň už nebudou ve škole v platnosti žádná mimořádná opatření spojená s výskytem onemocnění COVID-19.

Nadále ale platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest v MHD a ve zdravotnických zařízeních. Pokud tedy s žáky pojedeme na školní akci vlakem, autobusem, tramvají…, musí mít všichni po dobu přepravy nadále nasazenou roušku nebo respirátor.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.