INFORMACE MŠMT K POSTUPU ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VE ŠKOLE

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 11. 2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo přehled pravidel, která souvisí s řešením případů výskytu onemocnění COVID-19 ve škole. Leták je ke stažení zde.


K uvedeným informacím doplním, že karanténu nařizuje žákům a pracovníkům školy výhradně KHS LK, škola informaci pouze zprostředkovává. Pokud Vás tedy o nařízené karanténě žáků informuje škola, děje se tak vždy z naší strany na základě předchozí dohody s pracovníky KHS.

Ve většině případů je telefonická informace ze školy doplněna písemnou zprávou KHS o nařízené karanténě a také informacemi školy o případné změně organizace výuky. Tyto informace jsou Vám zasílány přes školní systém Bakaláři.

Uvedený postup umožňuje informovat Vás, rodiče, co nejrychleji o vzniklé situaci a řešit případy výskytu onemocnění COVID-19 v naší škole efektivněji. Zároveň tím pomáháme pracovníkům KHS LK v této nelehké době, kdy počet případů onemocnění COVID-19 narůstá a personální kapacity KHS jsou omezené.

Pokud bude někdo z Vás požadovat informaci o nařízené karanténě přímo od KHS LK, obracejte se, prosím, na její pracovníky.

Přeji Vám klidné podzimní dny a hlavně pevné zdraví!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.