INFORMACE KE ZMĚNÁM PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 27. 2. 2021

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021 se od pondělí 1. března 2021 do neděle 21. března 2021 mění provoz škol a školských zařízení, a to následujícím způsobem:

 1. Uzavírá se dětská skupina a všechna pracoviště mateřské školy. 

 2. Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ přecházejí na distanční výuku z domova. 

  1. S organizací distanční výuky Vás seznámí třídní učitelky v samostatné zprávě, pokud už Vám informace nepředaly jiným způsobem.

  2. Školní družina není v době uzavření školy v provozu.

 3. Žáci 3. až 9. ročníku ZŠ se nadále vzdělávají distančním způsobem z domova.

 4. Jsou i nadále umožněny individuální konzultace žáků ve škole v režimu 1 žák – 1 pedagog.

 5. Uzavřeny zůstávají ZUŠ a DDM. 

 6. ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant bude i nadále tzv. určenou školou, která poskytuje péči o děti od 2 do 13 let věku rodičů, kteří jsou příslušníky IZS a zaměstnanci dalších vybraných profesí.

  1. V tuto chvíli nemáme zatím k dispozici nové nařízení hejtmana LK, ale předpokládáme, že se podmínky zajišťování péče od pondělí 1. 3. 2021 nezmění.

  2. Péče je poskytována bezplatně v pracovních dnech od 6:00 do 20:00 hodin.

  3. Pokud patříte do okruhu určených profesí a budete mít zájem o zajištění péče o Vaše děti, kontaktujte, prosím, paní Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715.

  4. Péči o děti od 2 do 5 let budou zajišťovat učitelky MŠ a chůvy DS Koťata. Určeným pracovištěm je MŠ Sídlištní, Frýdlant.

  5. Péči o děti od 6 do 13 let zajišťuji vychovatelky ŠD. Určeným pracovištěm je DDM Frýdlant.

 7. Rodiče dětí mladších 10 let mají i nadále nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy nebo školského zařízení.

  1. Formulář žádosti o ošetřovné nepotvrzuje škola. Potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte. Více informací k ošetřovnému najdete na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne .

 8. Mění se podmínky stravování žáků, které zajišťuje Školní jídelna Frýdlant, p. o.

  1. Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ mají obědy od 1. 3. 2021 automaticky odhlášené.

   V případě zájmu o odběr obědů je nutné, aby rodiče obědy na další dny individuálně objednali v průběhu pondělí 1. 3. 2021 u pracovníků Školní jídelny Frýdlant na telefonu 482 312 235 nebo e-mailem skolni.jidelna@mesto-frydlant.cz.

  2. Ostatní žáci 3. až 9. ročníku ZŠ, kteří obědy dosud odebírali, mají přihlášené objednávky obědů i nadále platné.

  3. Přihlášení žáci si mohou obědy vyzvedávat pouze do vlastních jídlonosičů

   v jídelně ŠJ Frýdlant v ulici Školní v době od 11:00 do 12:30 hodin. Pozdější odběr obědů není bohužel z důvodu rekonstrukce ŠJ možný.


Celý text zprávy je k dispozici ke stažení zde.

O případných aktuálních změnách Vás budeme obratem informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů ke změnám provozu školy od 1. března 2021 se můžete obrátit na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206 nebo na e-mailu petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz .

Jsme si plně vědomi toho, že je současná situace pro Vás a Vaše děti velmi složitá. Věřím, že za 3 týdny, kdy by měla uvedená nařízení skončit, Vás budeme moci seznámit s příznivějšími zprávami, než dnes.

Jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji klidné dny a pevné zdraví!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.