AKTUÁLNÍ INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DĚTI RODIČŮ IZS A DALŠÍCH VYBRANÝCH PROFESÍ – ZMĚNY OD 3. 3. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 2. 2021

AKTUALIZACE K 3. 3. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí hejtmana LK č. 8/2021/COV19 se od středy 3. března 2021 do neděle 21. března 2021 rozšiřuje poskytování péče o děti rodičů IZS a dalších určených profesí na děti od 2 do 13 let. Dle původního rozhodnutí byla péče poskytována pouze dětem od 2 do 10 let věku. Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Celý text rozhodnutí hejtmana najdete zde .

V případě zájmu o využití nabízené služby se obracejte na paní Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715.AKTUALIZACE K 28. 2. 2021

Vážení rodiče,

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdant pokračuje i nadále v poskytování péče o děti rodičů, kteří jsou příslušníky IZS a zaměstnanci vybraných profesí. Od pondělí 1. 3. 2021 dochází na základě rozhodnutí hejtmana LK č. 5/2021/COV19 k několika změnám v pravidlech pro uvedené poskytování péče.

  1. Péče je poskytována dětem od 2 do 10 let věku. Dříve byla péče poskytována dětem ve věku od 3 do 13 let.

  2. Péče je zajišťována od pondělí do pátku v době od 6:00 do 20:00 hodin.

  3. Péče je poskytována bezplatně.

  4. Pro děti je v průběhu dne zajištěn program a stravování.

  5. Péči o děti od 2 do 5 let zajišťuje pracoviště MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant. Péči o děti od 6 do 10 let zajišťuje pracoviště Domu dětí a mládeže, Mládeže 907, Frýdlant.

  6. V případě zájmu u využití péče o děti kontaktujte, prosím, paní Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715.


Přehled vybraných profesí

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie,zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty, s. p.,a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do obecního úřadu obce srozšířenou působností, Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogickými pracovníky základních a středních škol nezbytnými pro zajištění distanční výuky. Určení dětí z okruhu zákonných zástupců uvedených v tomto odstavci a jejich individuální zařazení do konkrétní výše uvedené školy provede dle ust. § 18 odst. 3) písm. b) a c) krizového zákona starosta obce, která je zřizovatelem příslušné školy, v případě úředníků Krajského úřadu Libereckého kraje a pedagogických pracovníků na návrh jejich zaměstnavatele.


Celý text rozhodnutí hejtmana LK č. č. 5/2021/COV19 najdete zde .

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.