OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mgr. Petr Kozlovský, 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2020/2021.


V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili v termínu od 4. do  14. května 2020 k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2020.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odvolání se podle § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád,  podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Zároveň připojujeme oznámení o rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na jednotlivá pracoviště mateřské školy.

Oznámení o rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020_2021 na pracoviště MŠ

 

Ve Frýdlantu 25. 5. 2020

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.