Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 – aktualizace k 25. 5. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládáme vám snad již poslední ucelenou verzi informací k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020. Dokument je ke stažení zde .


Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020  a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Některé důležité informace obsažené ve shora uvedených dokumentech:

Doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky školy, na kterou si uchazeč podal přihlášku ke studiu.

Ing. Jaroslav Prášil

výchovný poradce

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.