DOTAZNÍK KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA DÁLKU

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 3. 2020

 

AKTUALIZACE 31. 3. 2020

Vážení rodiče,

výsledky dotazníkového šetření si můžete prohlédnout zde.

Ještě jednou děkujeme Vám všem, kteří jste dotazník vyplnili! Zjištěné informace nám pomohou lépe nastavit způsob komunikace s Vašimi dětmi a s Vámi a zadávání úkolů a výukových materiálů v dalších týdnech.

AKTUALIZACE 27. 3. 2020

Přijímání odpovědí bylo ukončeno. Celkem bylo přijato 716 odpovědí, což odpovídá necelým 80% všech žáků naší školy. Moc děkujeme všem, kteří vyplnili dotazník!

Nyní se budeme věnovat jeho vyhodnocení. Podle získaných dat se budeme snažit přizpůsobit formu výuky a komunikace s žáky, množství zadávaných úkolů, frekvenci zadávání a další oblasti potřebám našich žáků a Vás rodičů.

Děkujeme Vám za spolupráci!

 


Vážení rodiče,

protože bude nařízené uzavření škol pravděpodobně trvat až do 2. poloviny května 2020, hledáme další alternativní způsoby výuky Vašich dětí na dálku (on-line výuka, výuková videa, prezentace atd.).

V této souvislosti bychom rádi získali přehled o tom, jaké, zejména technické možnosti, máte Vy a Vaše děti při výuce na dálku k dispozici. Prosíme Vás o vyplnění dotazníku do čtvrtka 26. 3. 2020 do 23:59 hodin.

V případě, že máte v naší škole 2 a více dětí, vyplňte, prosím, dotazník pro každé dítě zvlášť.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku! Po vyhodnocení Vašich dopovědí se budeme snažit co nejefektivněji nastavit fomu výuky a komunikace s Vašimi dětmi a s Vámi.

Odkaz na dotazník najdete zde .

 

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.