Poděkování Spolku rodičů a přátel školy ve Frýdlantě

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 12. 2019

Počátkem prosince se v budově kina uskutečnila tři vánoční vystoupení žáků, které uspořádala Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant pro rodiče a rodinné příslušníky.

Jednalo se o velmi podařenou akci, kterou připravilo vedení školy a pedagogové školy. Je tedy na místě poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu vystoupení žáků podíleli, neboť tak přispěli k prožití předvánoční atmosféry, a umožnili nám rodičům a blízkým se na chvíli zastavit, odpočinout si, načerpat novou energii a spolu se svými dětmi prožít nezapomenutelné zážitky z jejich vystoupení.

Za SRPŠ předsedkyně Zuzana Wudyová

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.