Školička aneb nebojme se školy

admin, 24. 9. 2019

„Školička“ je projekt, kde se děti nenásilnou formou připravují na vstup do naší školy. Při odpoledních setkáních 1x týdně bude mít budoucí prvňáček příležitost individuálně projevovat své pocity a zážitky, bude se učit naslouchat, také pozorovat a popisovat věci a děje kolem sebe. Budeme společně hrát zdánlivě nematematické hry pro rozvoj počítání a matematických představ. Čekají nás říkadla, písničky, rozvíjení rytmického cítění, budeme skládat a modelovat z papíru, rozvíjet manuální zručnost. Zaměříme se na správné držení tužky, správné sezení při psaní a vše co by měl malý školáček zvládnout. Zdokonalíme si úsudek, pozornost, soustředění a představivost, ale hlavně se naučíme spolupracovat s kamarády a NEBÁT SE ŠKOLY! Na kroužek se můžete přihlásit podáním přihlášky do DDM nebo přímo v den informativní schůzky.

Informativní schůzka se bude konat v pondělí 30. 9. 2019 v době od 16:00 hodin v budově ZŠ Purkyňova ve třídě 2. E.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.