II. ročník Festivalu vědy a techniky

admin, 12. 4. 2018

Ve čtvrtek 22. března 2018 se žáci kroužku „Konstrukce a robotika“ Veronika Resslová (6.A) a Vojtěch Pařízek (5.tř.) zúčastnili II. ročníku Festivalu vědy a techniky po děti a mládež v Libereckém kraji, a to pod vedením Mgr. Šárky Stankové.

Tento festival pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Nadací Jablotron a Libereckým krajem a dalšími spolupořadateli.  Žáci za svůj projekt TESTOVÁNÍ OCHRANY PŘED UVA ZÁŘENÍM, který úspěšně obhájili před 13 hodnotiteli, získali studijní pobyt ve Francii.

V letošním roce to byla týmová práce: Verča spolu s Vojtou testovali opalovací krémy a  jejich několika měsíční práce byla po zásluze odměněna.

Kromě výletu do Francie, bude ohodnoceno také aktivní zapojení kroužku jako takového a to nákupem dalších pomůcek na kroužek.

Cílem festivalu je podněcovat co nejvíce žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.