NABÍDKA VYUŽITÍ SLUŽEB ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 2. 2024

Vážení rodiče,
naše školní psycholožka Mgr. Jana Vlková má aktuálně na všech pracovištích ZŠ volnou kapacitu. 

Na paní Vlkovou se můžete obrátit, pokud máte pocit, že by pro Vaše dítě byla vhodná psychologická podpora a pomoc. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, ale také o dlouhodobou terapeutickou péči.

Nejčastěji se školní psycholožka zabývá řešením osobních problémů žáků (smutek, úzkosti, problémy se vztahy v kolektivu a v rodině, nízké sebevědomí, adaptační problémy atd.). Dále Vám může pomoci s řešením  výchovných problémů ve škole i doma. Zaměřuje se také na podporu motivace žáků k učení.

Služby školní psycholožky jsou pro žáky a rodiče zdarma, setkání probíhají na jednotlivých pracovištích školy dle domluvy.


Pokud byste chtěli této nabídky využít, můžete paní Vlkovou kontaktovat na telefonním čísle 722 948 305, nebo na e-mailové adrese jana.vlkova@zsazusfrydlant.cz.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.