Hýbánky v mateřské škole

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 10. 2023

„Ve zdravém těle zdravý duch“.

Již druhým rokem pořádaly MŠ Sídlištní a MŠ Bělíkova pro všechny děti z frýdlantských mateřských škol a pro děti z DS Koťata „Hýbánky“.

Paní učitelky připravily na fotbalovém hřišti různé disciplíny. Na startu byly děti seznámeny s pravidly a obdržely kartičky, do kterých po splnění úkolu zakreslovaly obrázky.

A co si děti mohly vyzkoušet? Tak například běh přes překážky, hod horním obloukem na basketbalový koš, slalom s míčkem a hokejkou mezi kuželi, chůzi na chůdách, prolézání látkovým tunelem a další disciplíny. Za zmínku stojí velká překážková dráha sestavená z gymnastických sad, která má pokaždé úspěch a děti si ji vyzkoušejí i několikrát. Na děti také čekala odměna v podobě diplomu, sladkosti, nálepky a „frkačky“.

Všichni také ocenili cílové občerstvení, které připravily kuchařinky Ivetka, Ivča, Kamča a Jíťa. Pro osvěžení připravily i studené nápoje.

To, že děti sport baví a o zmíněnou akci mají zájem, dokládá účast téměř stovky dětí. Tak velký počet předčil naše očekávání, a proto se těšíme na třetí ročník tohoto sportovního zápolení. S jakou chutí a radostí děti sportovaly můžete vidět na našich fotografiích.

Všem, kteří se na přípravě akce podíleli a věnovali dětem čas, patří velký dík. Poděkování patří i rodičům, kteří nelenili a s dětmi si přišli zasportovat. Sport by měl být součástí života každého z nás. Přináší do života nejen zdraví, ale také radost!

kolektiv zaměstnanců MŠ Sídlištní a MŠ Bělíkova


Vyrobeno Pinn computers s.r.o.