INFORMACE K ČINNOSTI ZUŠ FRÝDLANT V 1. TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 8. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

V průběhu 1. zářijového týdne proběhne zápis do výtvarného a literárně dramatického oboru.


VÝTVARNÝ OBOR

Zápis do výtvarného oboru proběhne ve dnech úterý 5. 9. a středa 6. 9. 2023 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ Bělíkova. Přijímáme děti od 6 let.

Stávající žáci se domluví mailem nebo telefonicky přímo u paní učitelky Ivy Sluky.

E-Mail: vykypelova@gmail.com, tel. +420 606 432 385


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přihlašování je možné od 4. 9. 2023 telefonicky u paní učitelky Elišky Vobrubové na tel. čísle 736 150 985.


HUDEBNÍ OBOR

Od 4. 9. 2023 se mohou stávající žáci domlouvat na rozvrhu hodin se svými vyučujícími telefonicky nebo mailem tak, jak jsou zvyklí.

Nově přijatí žáci (na základě přijímacích zkoušek z června 2023) budou kontaktováni telefonicky nebo se mohou dostavit k domluvě rozvrhu v následujících dnech:

KYTARA:

Paní učitelka Věra Párysová:  4. 9., 16.25 – 17.30, pan učitel Miroslav Funtán:  8. 9. 14.00 – 17.00 hodin

KLAVÍR:

paní učitelka Alena Sobotková:  5. 9. 13.00 – 15.00,  7. 9. 13.00 – 16.00

paní učitelka Zdena Felcmanová: 4. 9. 10.00 – 15.00,  5. 9. a 6. 9. 13.00 – 17.00

paní učitelka Anna Zhuravlova: 4., 5., 6. 9. 14.00 – 17.00

pan učitel Vladimír Hrdina: 4. – 8. 9. 13.00 – 16.00

paní učitelka Eva Svobodová: 6. 9. 13.00 – 15.00

HOUSLE:

paní učitelka Olesia Volíčková, pan učitel Ištvan Matejča: 6. 9. 13.00 – 16.00

ZOBCOVÁ FLÉTNA:

pan učitel Eduard Himmel: 4. – 7. 9. 13.00 – 15.00,  p. Jan Hrdina: 5. 6. 13.00 – 16.00

pan učitel Kamil Farský: 7. a 8. 9. 13.00 – 16.00

PŘÍČNÁ FLÉTNA:

paní učitelka Lenka Špringlová: 4. – 8. 9. 14.00 – 16.00

SÓLOVÝ ZPĚV:

paní učitelka Kateřina Pallasová: 7. 9. 14.00 – 17.00, paní učitelka Vladimíra Dančevská 4. – 8. 9. 13.00 – 16.00


VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY V ZUŠ FRÝDLANT VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Výuka hudebních nauk bude zahájena v týdnu od 11. 9. 2023

 HUDEBNÍ NAUKA 1. – 5. ROČNÍK (vyučuje paní učitelka Lenka Špringlová)

Rozvrh hodin bude zveřejněn v průběhu 1. zářijového týdne.

HUDEBNÍ NAUKA PRO STARŠÍ ŽÁKY S PŘÍPRAVOU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ (vyučuje pan učitel Vladimír Hrdina)

Rozvrh hodiny bude zveřejněn také v průběhu 1. zářijového týdne.

 PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ NAUKA (vyučuje paní učitelka Eva Svobodová)

Výuka bude probíhat pravidelně každou středu od 13.00 do 14.40.

Poprvé se žáci sejdou s paní učitelkou dne 13. 9. 2023


Podrobnější informace obdržíte u zástupkyně ředitele školy pro ZUŠ Vladimíry Dančevské osobně v budově ZUŠ ve třídě č. 5 (1. patro) po – pá 13.00 – 16.00, tel. 601 595 663, 482 312 132, mail: vladimira.dancevska@zsazusfrydlant.cz

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.