Informace o přihlášení pro zájemce o výuku v ZUŠ Frýdlant ve školním roce 2023/2024

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 5. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

níže najdete informace k přijímacím zkouškám do oborů ZUŠ Frýdlant pro školní rok 2023/2024.


Přijímací zkoušky do hudebního oboru

· 8. 6. 2023 od 13.00 do 17.00 pro předškolní děti v budově ZUŠ

· 16. 16. od 15.00 do 17.00 nový obor BICÍ – pro děti starší 10 let, v budově ZUŠ

· 22. 6. od 15.00 do 17.00 pro školní a starší žáky, v budově ZUŠ


Zápis žáků do literárně-dramatického oboru

Přihlášení je možné během června a na začátku září nejlépe po telefonické domluvě s vyučující paní E. Vobrubovou na čísle 736150985, kde rodiče zároveň mohou získat bližší informace a domluvit termín schůzky.

Přijímány jsou děti od 5 do 15 let.


Zápis žáků do výtvarného oboru

· 5. a 6. září od 13.00 do 17.00 pro děti od 6 let do přípravného ročníku nebo kdykoli během školní docházky na ZŠ či SŠ, v budově ZUŠ.


V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na zástupce ředitele školy pro ZUŠ pana Vladimíra Hrdinu na telefonním čísle 482 312 132 nebo na e-mailové adrese vladimir.hrdina@zsazusfrydlant.cz.

Těšíme se na Vás!

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.