Vyhlášení ředitelského volna na pátek 18. 11. 2022

Mgr. Petr Kozlovský, 31. 10. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno. Důvodem je konání vzdělávacího semináře pro členy pedagogického sboru.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.