PRAVIDLA PRO POBYT DĚTÍ V MŠ PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 7. 2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo v pondělí 12. 7. 2021 informační materiál pro školy a školská zařízení, který na základě ochranného opatření MZd č. j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8. 7. 2021 mj. upravuje podmínky pro pobyt dětí v MŠ po návratu ze zahraničí.


Níže Vám předkládáme změní zvláštních pravidel pro děti do 6 let v mateřských školách: 


Kompletní znění ochranného opatření MZd ze dne 8. 7. 2021 najdete zde.

Informační materiál MŠMT – Režim návratu ze zahraničí – ze dne 12. 7. 2021 najdete zde .


 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.