INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 29. 4. 2021 o změnách v provozu škol od pondělí 3. května 2021 Vám níže představujeme organizační změny v provozu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.


Provoz mateřské školy a Dětské skupiny Koťata


Provoz základní školy

Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník)

Žáci 2. stupně ZŠ (6. – 9. ročník)

Rozpis prezenční výuky žáků 2. stupně ZŠ

a) Týden od 3. 5. do 7. 5. 2021

ZŠ Husova               6. A, 6. C, 7. A, 8. A, 9. A

ZŠ Purkyňova         6. E, 7. D, 7. F, 8. D, 9. D

b) Týden od 10. 5. do 14. 5. 2021

ZŠ Husova               6. B, 7. B, 8. B, 9. B

ZŠ Purkyňova         6. D, 6. F, 7. E, 8. E, 8. F, 9. E

V dalších týdnech se bude prezenční a distanční výuka střídat stejným způsobem, pokud nebude vládou ČR rozhodnuto jinak.

Osobní přítomnost žáků ve škole na prezenční výuce je podmíněna dodržováním platných bezpečnostních a hygienických opatření, mezi která patří:

Povinné testování žáků ZŠ na přítomnost viru Sars-CoV-2

Pokud se žák testování neúčastní

Podrobné informace k organizaci a průběhu testování ve školách naleznete na webových stránkách školy a webových stránkách MŠMT a https://testovani.edu.cz/pro-rodice .

Použití ochranných prostředků dýchacích cest při pobytu ve škole

Osobní přítomnost na prezenční výuce ve škole nebude umožněna žákům, kteří budou vykazovat některý z příznaků covid-19 (např. zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy) nebo jiného akutního infekčního onemocnění.


Provoz školní družiny

Provoz školní družiny bude i nadále pouze pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ.


Školní stravování


Provoz ostatních součástí školy


Péče o děti rodičů vybraných profesí

Škola zajišťuje i nadále péči o děti rodičů vybraných profesí. Zajištění péče se týká žáků 1. stupně ZŠ.


 Provoz všech pracovišť ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly platnými pro provoz škol a školských zařízení.

V případě jakýchkoliv dotazů k podmínkám provozu školy v týdnu od 3. 5. 2021 se obracejte na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206. Pokud budete potřebovat upřesnit informace k výuce, kontaktuje, prosím, třídní učitele nebo učitele daných vyučovacích předmětů.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.