Česká správa sociálního zabezpečení vydala 23. 10. 2020 nový formulář žádosti o ošetřovné pro rodiče dětí mladších 10 let

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 10. 2020

Vážení rodiče,

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala včera 23. 10. 2020 nový formulář žádosti o ošetřovné pro rodiče dětí mladších 10 let z důvodu uzavření školy nebo školského zařízení.


Níže uvádíme informace ČSSZ k žádosti:

Nový formulář proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklí z dosavadní žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (tj. informace i rodinném stavu žadatele, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovaný zvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informace o střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S těmito novými prvky se již žadatelé vesměs setkali, pokud žádali o ošetřovné v souvislosti s letošním jarním uzavřením školních a dětských zařízení.

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular


Nový formulář žádosti o ošetřovné tedy nepotvrzuje škola, jak tomu bylo na jaře. 

Formulář žádosti je možné stáhnout pod odkazem v textu výše nebo na stránkách ČSSZ https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=430892952

Kompletní informace k ošetřovnému z důvodu uzavření školy najdete rovněž na webu ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Tisková zpráva ČSSZ je ke stažení zde .

V případě jakýchkoliv dotazů k žádostem o ošetřovné kontaktujte, prosím, Vašeho zaměstnavatele.


 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.