Přijatí žáci do školní družiny školní rok 2020/2021

Marcela Fialová, 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

do školní družiny pro školní rok 2020/2021 jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu, viz seznam registračních čísel níže.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem naší školy,

  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,

  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka nebo bydliště žáka.

Žáci 1.A a 1.B jsou přijati do školní družiny při ZŠ Bělíkova, žáci 1.C jsou přijati do školní družiny při ZŠ Husova a žáci 1.E jsou přijati do školní družiny na DDM (ZŠ Purkyňova má školní družinu na DDM).

Žáci přijatí do školní družiny na DDM, docházející do školy Husova či Bělíkova, mohou využívat ranní družinu na pracovišti, kam budou docházet do školy. Po vyučování budou žáci 3. ročníku docházet do DDM s dozorem.

V případě dotazů mne kontaktujte na tel. 737 336 715 nebo na e-mail: marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz

POZOR, seznam registračních čísel má dvě stránky.

Přijatí žáci do školní družiny.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.