O škole

Název a sídlo:
Základní škola,Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec
46401 Frýdlant, ulice Purkyňova 510

Právní forma:

příspěvková organizace
IČO: 63154617
REDIZO: 600080269

Zřizovatel:

Město Frýdlant
T.G.Masaryka 37, Frýdlant 46401
IČO: 00262781

Statutární zástupce ředitelky:

Mgr. Helena Drechslerová
Mgr. Helena Rusková
zástupkyně ředitelky pro základní školu

 

Právní subjekt sdružuje:

  • ředitelství školy
  • 3 pracoviště základní školy  (v ulici Purkyňova, Husova a Bělíkova)
  • 3 pracoviště mateřské školy (v ulici Jiráskova, Sídlištní a Bělíkova)
  • 1 pracoviště základní umělecké školy  (Nádražní ulice)
  • 1 pracoviště domu dětí a mládeže (ulice Mládeže)
  • 4 pracoviště školní družiny (v ulici Purkyňova, Husova, Bělíkova a Mládeže)
  • školní poradenské pracoviště a logopedickou poradnu.
Vyrobeno Pinn computers s.r.o.