Tiskopisy ke stažení

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

 Formuláře potřebné k zápisu  Žádost o přijetí do 1.ročníku a Žádost o přijetí do přípravné třídy jsou k dispozici na ředitelství školy u sekretářky paní Šustrové.

Mateřská škola:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Základní škola:

Žádost o přestup žáka

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání 10. rokem

Žádost o náhradní zápisový lístek

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Volnočasové aktivity a školní družina:

Přihláška do zájmového kroužku

Žádost o ukončení kroužku

Přihláška do ŠD 2019_20

Žádost o ukončení docházky do ŠD

Dětská skupina Koťata:

Přihláška do Dětské skupiny KOŤATA

Evidenční list DS KOŤATA

Lékařské potvrzení k žádosti o přijetí do DS

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ (určeno pro OSVČ)

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.