Projektové dny k výročí sametové revoluce

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 11. 2019

Stejně jako celá Česká republika i žáci naší školy si připomněli 30. výročí sametové revoluce.

Ve dnech 14. – 15. listopadu absolvovali žáci pracoviště Purkyňova 9 různých dílen, které různým způsobem zachytily důležité momenty Sametové revoluce.

První dvě hodiny zhlédli všichni 6 video lekcí z portálu 1989 Rok revoluce, což je vzdělávací projekt Knihovny Václava Havla: Sametový rok pohledem mladé youtuberky. Série sedmi video lekcí mapuje revoluční rok od ledna do prosince 1989 a přibližuje tak klíčové momenty přerodu totalitního Československa v demokratickou zemi. Knihovna Václava Havla zapůjčila škole také výstavu Samizdat a Edice Expedice a ta byla spolu s plakátovou výstavou Rok zázraků náplní další dílny. Kromě toho mohly děti během dvou dní zkusit e-learningový kurz k tématu, vidět 2 videa ze života Václava Havla („Politický vězeň“ a „Revoluční vůdce“, opět projekt Knihovny V. Havla), zpívat v hudební dílně Modlitbu pro Martu, ve výtvarné dílně ztvárnit klíč – symbol Sametové revoluce. Do tématu veskrze dějepisného však vstoupil i český jazyk a to tehdy, když v dalších dílnách trénovali žáci interview a anketu pro své okolí nebo když pracovali s komiksem. V dalších dílnách měli pak možnost porovnávat situaci před a po listopadu 1989, zpestřením pro žáky 8. – 9. ročníků pak byly autentické záběry z průběhu Sametové revoluce ve Frýdlantě.

Deváté ročníky na pracovišti Purkyňova i Husova se zapojily do projektu Jeden svět na školách – v pátek 15.11. zhlédli film Karla Strachoty 1989 – Z deníku Ivany A. Promítání filmu byli přítomni dva pamětníci – Ing. Dan Ramzer a Stanislav Křížek (majitel Jazzové osvěžovny), oba dva v listopadu 1989 pobývali v Praze. Po filmu proběhly diskuse a vyprávění o jejich vlastních zážitcích a vzpomínkách, které měly naše žáky přimět k zamyšlení, co je to svoboda, čím je podmíněna a jaké jsou příp. její hranice. Oběma pánům moc děkujeme za možnost zprostředkovat žákům učení prostřednictvím metody „paměti“ a besedy s pamětníkem, protože jak ukazuje praxe, díky „malým“ osobním příběhům mohou děti lépe porozumět „velkým“ dějinám….

 

Mgr. Bc. Lucie Zralá

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.