Vyhlášení ředitelského volna – 31. 10. a 1. 11. 2019

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 9. 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno.

Ve dnech ředitelského volna bude probíhat výmalba vstupních prostor, chodeb a schodiště pracoviště ZŠ Purkyňova, dále proběhne výměna svítidel ve vybraných učebnách pracoviště ZŠ Bělíkova.

Dny ředitelského volna navazují na státní svátek 28. října 2019 a na podzimní prázdniny, které jsou stanovené na 29. a 30. října 2019. V době podzimních prázdnin a ředitelského volna bude pro zájemce v provozu školní družina (v závislosti na počtu přihlášených žáků).

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.