Červen v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 7. 2019

,,Každá školka má svůj konec, jako měla začátek…“ tak tenhle konec školního roku byl nabitý spoustou zážitků a dobrodružství a opravdu jsme si ho všichni užili!!

V pondělí 3. června jsme oslavovali Den dětí výšlapem na frýdlantskou roz­hlednu. Vyrazili jsme hned ráno, cestou si zpívali a vyprávěli. Na rozhledně na nás již čekaly paní uklízečky s připravenými buřtíky k opečení, hráli jsme různé hry, pohráli si na tamním dětském hřišti a do školky jsme se vraceli se samolepkami a razítky od hodné paní z Klubu turistů Frýdlant.

Hned další den, 4. června, jsme vyrazili autobusem na školní výlet do Bedřichova. Prošli jsme Mravenčí stezku s dřevěnými sochami, dozvěděli jsme se spoustu nových informací ze života lesních zvířat, plnili úkoly a vyplňovali pracovní list, v jehož tajence se skrývalo jméno lesní víly Jizerských hor – Izerínky. Došli jsem stezkou až chatě Královka, kde jsme si pohráli na moc hezkém dětském hřišti. Po návratu z Mra­venčí stezky jsme se posilnili skvělým řízkem od naší paní kuchařky a šli se podívat k místnímu rybníku, pozorovali pulce a prošli si Pěšinku pro bosé nohy s různými typy povrchů. Domů do školky jsme se vraceli jen neradi, ale s výbornou náladou a krásnými zážitky

5. června šly starší děti ze třídy Ježků na návštěvu do frýdlantské ZUŠ, tedy Zá­kladní umělecké školy. Viděly a slyšely ukázky různých hudebních nástrojů, s dětmi navštěvujícími tuto školu si zazpívaly a nám ostatním o všem po návratu nadšeně vy­právěly. Hned druhý den nás na oplátku ve školce navšívily paní učitelky z této školy a vybíraly děti, které by v budoucnu tuto školu mohly navštěvovat.

V pondělí 10. června nás ve školce navštívil pan žonglér se svým představením. Na naší zahradě jsme s napětím a úžasem sledovali, co všechno umí a moc se nám to všem líbilo. Nakonec jsme si s jeho pomocí mohli žonglování také vyzkoušet. Bylo to moc pěkné a zábavné dopoledne.

Další den, v úterý 11. června, jsme vyrazili na hřiště s umělou trávou u MŠ Bělí­kova na Sportovní hry mateřských škol. Celé dopoledne jsme sportovali a závodili v různých disciplínách a dokonce jsme letos tyto hry jako školka vyhráli!! To bylo ra­dosti!!

Ve čtvrtek 13. června odpoledne nás čekalo velké vystoupení ve frýdlantském kině na Akademii mateřských škol. Společně s dětmi z ostatních mateřských škol jsme se snažili maminkám, tatínkům a všem přítomným ukázat, jak moc jsme šikovní a co všechno už umíme a zvládneme. Dopoledne proběhla generální zkouška a odpoledne naše vystoupení – užili jsme si jej a odměnou nám byl velký potlesk z publika.

V úterý 18. června se šly starší děti s paní učitelkou podívat, jak to vypadá v oprav­dové škole, v první třídě. Do školky se vrátily nadšené a bylo vidět, že už se do ta­kové školy opravdu těší.

Hned další den jsme vyrazili na další výlet! Jeli jsme vlakem do libereckého Naivního divadla na Festival divadelních představení pro mateřské školy Mate­řinka. Pohádka tentokrát byla trochu jiná, než jsme zvyklí a o to zajímavější a hezčí. Seděli jsme přímo na jevišti a páni herci  z divadla Lampion v Kladně hráli těsně u nás pohádku ,,Myši patří do nebe.“ Na konci představení si nás vzali k sobě a všichni jsme společně zkoušeli různé hudební nástroje a pak hráli jako jeden velký orchestr. Zpátky do Frýdlantu jsme jeli dokonce tramvají, pak vlakem a doma nadšeně vyprávěli o všem zažitém. I tento výlet byl moc pěkný a povedený…

Ve čtvrtek 20. června jsme šli na návštěvu do frýdlantské knihovny. Paní knihovni­ce nám vše ochotně ukázala, zahráli jsme si s ní různé hry a mohli si prohlédnout kni­hy, jaké jsme chtěli. Další zajímavé dopoledne a opět jsme měli doma rodičům co vy­právět.

V úterý 25. června šly mladší děti do kina na ,,ochlazovací pohádku,“ jak ji samy nazvaly. Jmenovala se Putování se sobíkem a byla z dalekého severního Laponska. Děti spolu se sobíkem Ailo prošly jeho dlouhou cestu od narození až do dospělosti a prožily s ním na jeho cestě různá dobrodružství, více či méně nebezpečná. Pohádka se jim velmi líbila. Dokonce si dobře pamatovaly i jména zvířátek, které ve filmu vi­děly.

Na úplný konec školního roku, v pátek 28. června, měli předškoláci svůj Velký den, Rozloučení se školkou. Dopoledne jim mladší děti zazpívaly na školní zahradě a pak proběhla korunovace na školáky, starší děti jim na oplátku zahrály pohádku O polámaném mravenečkovi. Navečer se pak sešli rodiče a starší děti jim předvedly pásmo pohádek, písniček a říkanek, dostaly spoustu dárečků a těšily se, co přijde dál…Na zahradě si společně s maminky a tatínky hráli v různých soutěžích jako pře­tahovaná, jízda v zahradním kolečku, hry s nafukovacími balonky a další…Násle­dovala společná hostina s dobrotami od hodných maminek a s opékáním. A poté už se setmělo a děti šly na Stezku odvahy, kterou statečně všechny zvládly. Navečer se společně se svými učitelkami uložili k spánku ve školce a ještě dlouho do noci si o všem prožitém povídali. Přespání ve školce také všechny děvčata a kluci výborně zvládli a ráno na zahradě už nedočkavě čekali, až pro ně maminky s tatínky přijdou.

Červen byl opravdu zajímavý, pestrý a to nejlepší, totiž léto a prázdniny jsou tady. Těšíme se do školky zase v září a budeme o všem zajímavém a prožitém psát.

Přejeme všem slunečné a hezké prázdniny!!

 

Za MŠ Jiráskova napsala M. Fiedlerová

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.