Ohlédnutí za školním rokem 2018-2019 v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 6. 2019

Jaro, léto, podzim, zima … v naší školce bylo prima.

Uteklo to jako voda, prázdniny nám ťukají na dveře, proto bych se ráda ohlédla za uplynulým školním rokem 2018/19. Tento rok byl pro nás obzvlášť významný. Připomenuli jsme si 40.výročí otevření MŠ Sídlištní. Druhou říjnovou sobotu jsme uspořádali setkání bývalých i současných zaměstnanců školky, bývalých žáků i všech, kteří byli jakýmkoli způsobem se školkou spojeni. Pozvání přijali i ředitel školy Mgr. Bc. Petr Kozlovský a starosta města ing. Dan Ramzer. Zavzpomínali jsme nad fotografiemi, příjemně si popovídali a poseděli u občerstvení, které připravily naše kuchařinky. Chtěli jsme se pochlubit  změnami, kterými školka prošla, ukázat, co máme nového a jaké máme plány do budoucna.  Akce měla  velký úspěch. Potěšila nás i pochvala a uznání od bývalých učitelek.

Celý školní rok se také prolínal nepřeberným množstvím akcí pro děti. Navštívili jsme Naivní divadlo v Liberci, zajeli do  ekologického střediska Střevlík v Hejnicích, pořádali jsme zimní olympiádu, čarodějnický a karnevalový rej, zvali rodiče na společné podzimní, vánoční a velikonoční dílničky. S maminkami oslavili jejich svátek a nezapomněli jsme ani na svátek dětí. Velké poděkování patří našim dětem, které se několikrát účastnily „Vítání občánků“ na frýdlantské radnici. Oceňujeme také spolupráci se SŠHL. Byli jsme zváni na jejich výstavy zvířat a zemědělských strojů a při akcích pořádaných pro naše děti nám ochotně pomáhali i studenti této školy. V předvánočním čase jsme navštívili kostel, kde si děti zazpívaly vánoční koledy za doprovodu varhan. Vzpomínáme na příjemně strávené chvíle s frýdlantskými zahrádkáři. Naše děti je zvou na vánoční posezení a zahrádkáři zase  do zahrádkářské kolonie na výstavu ovoce, zeleniny a na nejlepší lívanečky, po kterých se děti vždy olizují až za ušima. Využili jsme pozvání do 1.třídy ZŠ, do ZUŠ, chodili jsme do tělocvičny ZŠ Husova a uskutečnili mnoho dalších a dalších akcí.

Konec školního roku se přiblížil. Před námi je akademie předškolních dětí v kině a pak už jenom slavnostní „Rozloučení s předškoláky“.

Dětem začínají vytoužené prázdniny. Těm, kteří nastupují do školy, přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Učitelkám, kuchařkám a uklizečkám, bez kterých by školka nefungovala, děkuji za skvěle odvedenou práci, za deset měsíců trpělivosti a všem samozřejmě krásné prázdniny plné pohody a sluníčka.

za MŠ Sídlištní Balášová Mirka

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dav

dav

dav

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.