Květen v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 6. 2019

„Mámo, mámo, maminko, my tě rádi máme, pěknou jarní písničku Tobě zazpíváme…“ se neslo naší školkou již od začátku měsíce. Pilně jsme trénovali, abychom 9. května udělali našim maminkám radost, pohladili je písničkou a popřáli jim k jejich svátku. Předali jsme jim vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka, nechyběla ani kytička.

Hned další den, jak jsme zde  již psali, jsme byli popřát i babičkám z Domova seniorů U Spasitele. Akce se vydařila a my se vraceli do školky s dobrým pocitem.

Na školní zahradě jsme společně na bylinkovou spirálu, kterou jsme vytvořili na podzim, nasázeli všechny možné druhy bylinek, koření a léčivek. Chodíme je pravidelně zalévat a pozorujeme, jak nám rostou a kvetou, brzy budeme některé moci i ochutnat. Zatím nám bylinky hlídá půvabná žabka, kterou pro nás vyrobila jedna moc šikovná maminka.

Ve čtvrtek, 23. května, jsme měli ve školce Projektový den. Děti si mohly vyrobit keramické sluníčko s paní učitelkou Jaruškou nebo naučit se nový taneček s paní učitelkou Jaruškou nebo si vlastnoručně zasadit květinu s paní učitelkou Míšou.

Den se vydařil, výrobky a květiny jsme si hrdě nesli odpoledne domů.

28. května jsme se těšili na návštěvu městské knihovny, počasí nám však ten den nepřálo – od rána lilo jako z konve. O návštěvu nepřijdeme, máme ji dohodnutou na 20. června, alespoň stihneme natrénovat pro paní knihovnice nějakou pěknou písničku nebo říkanku.

Ve středu 28. 5. se děti ze třídy Ježků vypravily autobusem do Liberce do Home Credit Areny na sportovní akci „Běh nás baví.“ Jak je vidět z fotografií, dopoledne si užily, zasportovaly si a o všem nám nadšeně po návratu do školky vyprávěly.

Začíná měsíc červen a my se moc těšíme, co se v naší školce bude dít. Hned v prvním týdnu nás čeká výšlap na rozhlednu, školní výlet, koncert v ZUŠ. I další týdny přinesou spoustu akcí a zážitků, v příštím článku o nich zase rádi napíšeme.

Za MŠ Jiráskovu napsala Michaela Fiedlerová

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.