Květen v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 6. 2019

Hned začátkem května u nás probíhal den otevřených dveří a tak se na nás mohly přijít podívat nejen budoucí školkáčkové, ale také jejich rodiče. Zároveň dva dny na to se uskutečnila besídka ke Dni matek, která měla velký úspěch. Maminkám jsme zazpívali, zatančili i zarecitovali.

Stejně jako celé naše město Frýdlant, tak i my jsme se pilně připravovali na Valdštejnské slavnosti, neboť se k nám na návštěvu ohlásil samotný Albrecht z Valdštejna. Děti se ku této příležitosti oblékly do dobových kostýmů a společně jsme si pro něj připravili písničku Kdyby se v komnatách a námi složenou básničku O Albrechtu z Valdštejnu. Obojí pana Albrechta nadchlo.

V předškolním věku dítěte je důležité dbát hlavně na jeho rozvoj a to jak po duševní stránce, tak i po fyzické. O správnosti vývoje fyzické stránky se stará především lékař, ale protože i nám záleží na tomto vývoji, rozhodli jsme se u nás v MŠ provést vyšetření zraku odborníkem.

Děti ze tříd Berušek a Žabiček navštívily Střevlík, kde na ně čekal program s názvem Teče voda teče a Za včelím domečkem.  Opět nás to nezklamalo a užili jsme si nejen plno zábavy, ale také se i něco přiučili. Těšíme se na další návštěvu.

Ke konci měsíce se vydalo pár vybraných předškoláků reprezentovat naši MŠ do Liberce na akci s názvem Běh nás baví. Ačkoliv děti neobsadily první tři místa, umístila se alespoň jedna z našich kolegyň a to na krásném třetím místě.

Poslední den se vydaly děti ze Zajíčků a Berušek do Naivního divadla na představení Budulínek. Představení bylo velmi zajímavé a krásně zpracované. Bavily se nejen děti, ale i učitelé.

A co nás čeká v červnu? Jelikož je to poslední měsíc, budeme se snažit si ho naplno užít, čekají nás tudíž výlety, oslava ke Dni dětí, Naivní divadlo tentokrát pro Veverky a Žabičky, Školkiáda, Akademie a mnoho dalšího.

Za kolektiv učitelek MŠ Bělíkova Jiřina Vokounová

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.