Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 4. 2019

Vážení rodiče,

níže Vám předkládáme podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Zápis se uskuteční v úterý 14. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin na jednotlivých pracovištích mateřské školy:

MŠ Bělíkova 891, 464 01 Frýdlant

MŠ Jíráskova 1137, 464 01  Frýdlant

MŠ Sídlištní 1228, 464 01  Frýdlant

 

Zápisu bude předcházet Den otevřených dveří na jednotlivých výše uvedených pracovištích mateřské školy ve Frýdlantu, který se bude konat  v úterý 7. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:30 hodin.

Na dni otevřených dveří obdržíte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je i formulář pro vyjádření lékaře o očkování dítěte. Formuláře si můžete rovněž stáhnout pod odkazem níže.

Oznámení o zápisu a podrobné informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 najdete ke stažení ve formátu .pdf zde:

Oznámení o zápisu do MŠ 2019_2020

Informace k zápisu do MŠ 2019_2020

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2019/2020

Oznámení o zápisu dětí předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je rovněž zveřejněno na vývěsce školy u pošty a na nástěnkách v jednotlivých pracovištích mateřské školy. Oznámení bude také zveřejněno v květnovém čísle Frýdlantského zpravodaje.


 

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 Termín konání:                      úterý 14. května 2019

Čas konání:                             od 10:00 do 16:00 hodin

Místo konání:                         Jednotlivá pracoviště MŠ

S sebou:

Důležité informace:

 1. Zápis probíhá bez účasti dítěte.
 2. Žádost je možné podat na kterémkoliv z výše uvedených pracovišť mateřské školy, místo podání žádosti nemá vliv na konečné rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na konkrétní pracoviště mateřské školy.
 3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí ani čas podání žádostí v den zápisu, děti budou ve správním řízení přijímány k předškolnímu vzdělávání podle předem stanovených kritérií.
 4. V případě, že u zápisu zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (rozhodnutí soudu)
 5. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Děti, které se zúčastnily zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) dle následujících kritérií v pořadí:

Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy: území města Frýdlant.

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.
 2. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 3. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2019 v mateřské škole. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 4. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2019 vzdělávat v mateřské škole.
 5. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

 

Ředitel školy bude při rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště mateřské školy postupovat dle preferencí konkrétního pracoviště MŠ, které uvedou zákonní zástupci do žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (nepovinný údaj)
a dle níže uvedeného:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.
  • Dítě se sourozencem, který se bude vzdělávat v preferovaném pracovišti MŠ ve Frýdlantu.
  • Ostatní děti
 1. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy.
  • Dítě se sourozencem, který bude vzdělávat v preferovaném pracovišti MŠ ve Frýdlantu.
  • Ostatní děti

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy nevzniká dítěti resp. jeho zákonnému zástupci právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedeného.

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání se můžete obracet na ředitele školy – tel. 482 312 197, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz

Ve Frýdlantu 28. 3. 2019

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.