Říjen v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 11. 2018

Je začátek  října. Sluníčko ještě vydatně hřeje a paprsky nás šimrají do tváře.

Tento měsíc nepatřil pouze  návštěvě u zahrádkářů, ale byl i ve znamení pohybových aktivit.  Právě středy patří starším dětem, které pravidelně navštěvují tělocvičnu ZŠ Husova. Paní učitelka Nikola, která byla u nás na měsíční praxi, si pro děti  připravila  úžasnou překážkovou dráhu, které předcházelo důkladné rozcvičení.  Na závěr si chlapci   zahráli oblíbený florbal. Holčičky si zase mohly zacvičit s obručí a míči. Úklid,  vůně z kuchyně, výzdoba školky, to vše předcházelo velkému dni – 40. výročí otevření naší školky. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školky, fotografie v kronice, popovídat si při kafíčku a dobrotách. Sobotní posezení se vydařilo a všichni odcházeli spokojeni. Dnes už můžeme vzpomínat pouze nad fotografiemi. A máme tady další akci. Štěbetající děti mateřských škol spěchají do kina na Krejčovskou pohádku, kterou si pro ně připravilo Divadlo Mrak. Pohádka se dětem líbila a herce ocenily dlouhým potleskem. Myslet v říjnu na vánoce je asi předčasné, ale přesto tu bylo vánoční fotografování. Fotografie s krásným úsměvem  vnoučka nebo vnučky  možná najdou babičky a  dědečkové pod vánočním stromečkem. Dny rychle ubíhaly, ale před námi byl ještě „Návštěvní den“. V jedné třídě se připravovala jablka na štrůdl, v další se hrálo divadlo, ve třídě opiček si děti vyprávěly o potůčcích, řekách, mořích a skládaly lodičky, další  tančily s drakem. Měsíc říjen se s námi pomalu loučil, ale než jsme se vydali na podzimní prázdniny, zažili jsme ještě „Cestu kolem světa“ s Divadlem Matýsek. Pohádka se všem moc líbila, herci byli úžasní a děti odcházely spokojené.

Nyní nám nezbývá nic jiného, nežli se těšit na další nové zážitky.

 

Kolektiv učitelek  MŠ Sídlištní

 

dav

dav

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.