Kroužky II. pololetí – rozšířená nabídka

admin, 16. 1. 2018

Vážení žáci a rodiče,

pokud zvažujete přihlášení na nějaký kroužek od druhého pololetí, je nevyšší čas. Zrovna tak pokud se chcete odhlásit, nezapomeňte podat písemnou odhlášku. Připravili jsme pro vás nový Dramatický kroužek a rozšířili pro velký zájem kroužek „Malí šikulové“ a „Konstrukce a robotika“ o další termíny, více naleznete níže. Volná místa jsou také na kroužku „Country tance“ a „Atletika“.

Aktuální rozvrh kroužků naleznete zde a formuláře pro přihlášení či odhlášení z kroužku zde. Přihlášky na kroužky lze také vyzvednout v kanceláři DDM.

Platby kroužků se provádějí pouze převodem, informace naleznete zde.

Nové kroužky v DDM Frýdlant

Dramatický kroužek

V dramatickém kroužku si chlapci a děvčata zábavnou a hravou formou osvojí různé říkanky a pohádky. Naučí se zřetelně vyslovovat, artikulovat, správně držet tělo a také pohybovat se na podiu. Náplní jednotlivých lekcí jsou i poutavá povídání o tom, jak se tvoří kulisy a co se děje v divadelním zákulisí. Kroužek je určen pro děti od 2. – 5. třídy.

Cena 300,-/pololetí, vedoucí: Věra Šlemrová, čtvrtek: 15.30 – 17.00, ateliér DDM

Rozšiřujeme kroužky:

Konstrukce a robotika

Na kroužku se děti seznámí se konstrukční stavebnicí Fischertechnik. Zcela od základů se naučí stavět různé pohyblivé konstrukce, až se dostanou k návrhu robota – vytvoří si jeho vlastní konstrukci i vzhled. Naučí se používat množství senzorů a roboty programovat. Na tento kroužek bude příští školní rok navazovat další Konstrukce a robotika 2, ve kterém by děti chodící letos do kroužku měli své znalosti a dovednosti dále rozvíjet. Kroužek je určen pro děti od 3. – 9. třídy.

Od 2. pololetí otevíráme dva kroužky:        pátek od 13:30 – 15:00

 pátek od 15:00 – 16:30

Cena 400,- /pololetí, vedoucí: Aleš Přikryl, DDM, učebna 3. patro.

Malí šikulové

Tento kroužek je určen pro zájemce – začátečníky o elektronické robotické konstrukce od počátku (stavebnice) po programování na platformě Lego WeDo a Lego Mindstorms. Věkově je určen pro děti 2. – 4. třídy.

Od 2. pololetí otevíráme dva kroužky:        středa od 14:30 – 16:00

                                                                                  čtvrtek od 14:30 – 16:00

Cena 400,- /pololetí, vedoucí: Petr Stanka, DDM, učebna 3. patro.

Volná místa na kroužcích:

Kreativní dílna 1

Kroužek je vhodný pro všechny šikovné děti z 1. a 2. třídy, které baví tvoření. Na kroužku se děti seznámí s klasickými i netradičními výtvarnými technikami, budou pracovat s různými materiály a tématy podle ročních období. V kroužku se snažíme rozvíjet a podporovat dětskou fantazii a zdokonalovat jemnou motoriku. Kroužek je pro děti od šesti do devíti let.

Cena 350,-/pololetí, vedoucí: Lenka Meinerová, středa: 14.30 – 16.00, ateliér DDM

Výtvarná dílna pro MŠ

Kroužek je určen všem šikulkám a šikulům od 5 – 7 let, kteří chtějí tvořit.

Na kroužku se děti seznámí s klasickými i netradičními výtvarnými technikami, budou pracovat s různými materiály a tématy podle ročních období. V kroužku se snažíme rozvíjet a podporovat dětskou fantazii.

Cena 350,-/pololetí, vedoucí: Lenka Meinerová, středa: 14.30 – 16.00, ateliér DDM

Myslivost a ochrana přírody

Myslivecký kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o zvířata a přírodu vůbec. Účastníci se seznamují s mysliveckými činnostmi, od popisu zvěře, poznání jednotlivých druhů, potřeb, stop, zoologií apod. Rozšiřují si vědomosti z hlediska lovectví, střelectví, nemocí zvěře, chovu zvěře, chovu a výcviku loveckých psů, s celoroční činností myslivců v honitbách. Není-li předem dohodnuto jinak, účastníci se vždy schází u DDM a podle typu aktivity je kroužek realizován v učebně či v přírodě.

Cena 300,-/pololetí, vedoucí: Zuzana Wudyová, úterý: 15:30 – 17.00, přírodovědná učebna DDM

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.