Dětská skupina ve Frýdlantu – projekt ESF, operační program Zaměstnanost

admin, 2. 2. 2016

V prosinci 2015 jsme podali za školu žádost pod názvem „Dětská skupina ve Frýdlantu“ do programu EU: Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem žádosti o dotaci je provoz dětské skupiny ve Frýdlantu od září 2016 do srpna 2018. Do dětské skupiny mohou být umístěny děti ve věku 1-6 let. Kapacita zařízení bude činit 12 míst. Tuto skupinu bychom provozovali v oddělení MŠ Bělíkova v budově základní školy. Každým rokem máme v průměru cca 15 dětí (2leté děti), které z důvodu věku nemůžeme přijmout a takto bychom mohli vyhovět i žadatelům, kteří umístění nutně potřebují z důvodů zaměstnanosti. Dotace na dítě v této skupině je podmíněna zaměstnáním alespoň jednoho z rodičů.Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2 289 156 Kč. V pátek 22.1. jsme obdrželi vyrozumění MPSV o doporučení našeho projektu k podpoře. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě ve Frýdlantu a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.