INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY DO 11. 4. 2021 A K MOŽNÉMU NÁVRATU DĚTÍ A ŽÁKŮ DO ŠKOL

Mgr. Petr Kozlovský, 29. 3. 2021

Vážení rodiče,

dle oficiálních informací MŠMT, které jsme obdrželi v sobotu 27. 3. 2021, zůstanou školy a školská zařízení (v našem případě DS Koťata, MŠ, ZŠ, ŠD, DDM a ZUŠ) pro děti a žáky uzavřené minimálně do neděle 11. 4. 2021.

V posledním ročníku MŠ a ve všech ročnících ZŠ a ZUŠ pokračuje i nadále distanční výuka.


Po tomto datu (od pondělí 12. 4. 2021) se dá předpokládat návrat vybraných skupin dětí a žáků do škol. Osobní přítomnost dětí a žáků ve škole by se měla týkat:

– dětí v posledním ročníku MŠ (povinné předškolní vzdělávání)

– žáků všech tříd 1. stupně ZŠ v týdenních rotacích celých tříd (1 týden ve škole – 1 týden distančně z domova)

– žáků ZUŠ v režimu 1 žák – 1 učitel

Děti navštěvující DS Koťata a mladší děti z MŠ by měly zůstat i nadále doma. Žáci 2. stupně ZŠ by měli pokračovat v distanční výuce z domova. Uzavřený by měl pro účastníky zájmového vzdělávání zůstat DDM.


Upozorňujeme, že se zatím jedná o předběžnou variantu návratu jmenovaných skupin dětí a žáků do škol. Je možné, že v závislosti na aktuální epidemiologické situaci MŠMT informace ještě upraví.

S podrobnými organizačními informacemi k návratu dětí a žáků do MŠ, ZŠ a ZUŠ Frýdlant Vás seznámíme v týdnu po velikonočních svátcích.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.