NOVÉ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU PRO RODIČE DĚTÍ MLADŠÍCH 10 LET (DO 9,99 LET) – STAV K 21. 10. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 22. 10. 2020

Vážení rodiče,

včera 21. 10. 2020 schválila Poslanecká sněmovna PČR návrh zákona ke krizovému ošetřovnému. Zde jsou nejdůležitější fakta:

– ošetřovné je možné čerpat na dítě mladší 10 let (a také další výjimky uvedené v materiálu MPSV),
– ošetřovné je možné čerpat po celou dobu uzavření školy,
– výše ošetřovného činí 70% vyměřovacího denního základu, minimálně však 400,- Kč denně,
– na ošetřovném se mohou zákonní zástupci střídat, klidně po dnech.

Jak postupovat?
1. Rodič nahlásí zaměstnavateli, že nastupuje na ošetřovné.
2. Po zveřejnění nového formuláře žádosti o ošetřovné formulář vyplní a odevzdá zaměstnavateli.
3. Nový formulář zatím není zveřejněn. Předpokládá se jeho zveřejnění po 25. 10. 2020. Podle předběžných informací ho tentokrát nebude potvrzovat škola. 
4. Zaměstnavatel odešle vyplněný formulář OSSZ. 

Podrobné informace ke krizovému ošetřovnému najdete na webových stránkách MPSV.

Jakmile bude zveřejněný nový formulář žádosti o ošetřovné, budeme Vás informovat.

Jménem všech pracovníků školy přeji Vám a Vašim blízkým pokud možno klidné dny a hlavně pevné zdraví!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.