ZMĚNY V PROVOZU ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT OD 7. DO 18. 10. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 6. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 5. 10. 2020 vydala Krajská hygienická stanice LK nové nařízení, které od 7. do 18. října 2020 upravuje provoz škol a školských zařízení v okrese Liberec následovně:

– Omezení provozu ZUŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků v základní umělecké škole.  Žáci budou plnit úkoly zadané učitelem na dálku.

– Omezení provozu středisek volného času (DDM) spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů na zájmovém vzdělávání. Všechny zájmové kroužky v DDM budou pokračovat až po 18. 10. 2020.

– Součástí vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ není zpěv.

– Součástí vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ nejsou sportovní činnosti. Na 1. stupni ZŠ bude zatím výuka Tv probíhat bez omezení.

Provoz mateřské školy a Dětské skupiny Koťata zůstává zatím beze změn.

Kompletní znění nařízení KHS č. 3/2020 najdete zde. O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji Vám a Vašim blízkým pokud možno klidné dny!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.