Mimořádná preventivně-bezpečnostní opatření na všech pracovištích ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Mgr. Petr Kozlovský, 6. 9. 2020

Ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant vyhlásil v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 u 2 zaměstnanců školy na všech pracovištích školy mimořádná bezpečnostní opatření, která jsou realizovaná nad rámec doporučení KHS LK a MŠMT.

Všechna opatření jsou ryze preventivní a mají za cíl minimalizovat případné šíření respiračních onemocnění včetně COVID-19 ve škole.

  • Již od pátku 28. srpna 2020 platí na základě nařízení ředitele školy přísný zákaz vzájemných kontaktů pracovníků z různých pracovišť školy.

  • Od pondělí 7. září 2020 pak začne platit pro všechny pracovníky školy povinnost nošení roušek na pracovišti při kontaktu s kolegy a dalšími osobami ve škole, vyjma dětí a žáků.

  • Povinnost nošení roušek platí také pro rodiče a další osoby, které školu navštíví. Při vzájemném kontaktu osob platí rovněž povinnost dodržovat bezpečný odstup větší než 2 metry.

  • Všechna pracovní setkání pracovníků školy budou probíhat v on-line režimu, případně za již zmíněných bezpečnostních podmínek.

  • Dále bude v souladu s manuálem MŠMT zajištěno časté krátkodobé intenzivní větrání všech prostor školy, zvýšená desinfekce rukou a úklid školy. Opatření se zčásti týkají také organizace výuky, provozu školní družiny a školního stravování.

Na základě konzultace s pracovníky KHS LK a vzhledem k současné příznivé epidemiologické situaci v Libereckém kraji zatím ve frýdlantské základní škole neplatí nařízení nošení roušek pro žáky a učitele při výuce a vzájemném kontaktu mimo učebny. Dle aktuálních technických podmínek se budeme snažit při výuce ve třídách zajistit odstup minimálně 2 metry mezi žáky a pedagogickými pracovníky.

Dnes ráno proběhla důkladná desinfekce všech prostor pracoviště ZŠ Husova, která navázala na dezinfekci pracoviště ZŠ Purkyňova.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.