INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ MLADŠÍCH 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 8. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s posunutím začátku školního roku 2020/2021 na všech pracovištích frýdlantské základní školy včetně školní družiny od středy 9. září 2020 Vás informujeme o možnosti požádat o poskytnutí ošetřovného pro dítě mladší 10 let (9,99 let) z důvodu uzavření školy nebo školského zařízení.

Zdroj: ČSSZ  – Tisková zpráva je ke stažení zde .


Postup pro podání žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy (školského zařízení):

  1. Zákonný zástupce dítěte zašle na e-mailovou adresu podatelny školy podatelna@zsazusfrydlant.cz stručnou zprávu s žádostí o vystavení a potvrzení formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Do žádosti je nutné uvést Jméno a příjmení dítěte,  datum narození a třídu, kterou bude ve školním roce 2020/2021 navštěvovat. 

  2. Pracovnice školy vyplní elektronický formulář žádosti a digitálně podepsaný dokument zašle zákonnému zástupci zpravidla do 2-3 pracovních dnů zpět.

  3. Zákonný zástupce doplní do žádosti zbývající potřebné údaje a předá ji svému zaměstnavateli.    

  4. O vystavení potvrzení je možné žádat od úterý 1. 9. 2020. 

Ve výjimečných případech vystaví sekretářka školy potvrzení také v tištěné podobě. S ohledem na vysoký počet žádostí Vás žádáme, abyste preferovali elektronický způsob podání žádosti. V případě, že budete chtít vystavit tištěnou žádost, je nutné návštěvu školy předem objednat na telefonu 482 312 197. Na stejném telefonním čísle obdržíte v případě zájmu také bližší informace.


Podrobné informace k ošetřovnému najdete na webových stránkách ČSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-1-7-2020-se-podminky-pro-narok-na-cerpani-osetrovneho-vrati-do-puvodniho-stavu

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.