Dětská skupina Koťata zatím zůstává otevřená

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

pokud se nezmění situace a vláda ČR nepřijme další preventivní opatření, zůstává Dětská skupina ve Frýdlantu od pondělí 16. 3. 2020 otevřená a v běžném režimu. 

Zároveň žádáme rodiče, aby do dětské skupiny umisťovali své děti pouze v případě, že nemohou zůstat s dětmi doma nebo si nemohou zajistit jiný způsob péče.

Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), nesmí být do dětské skupiny umístěny; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.

Děti, které budou vykazovat známky akutního respiračního onemocnění, nebudou do dětské skupiny z preventivních důvodů vpuštěny.

Děkujeme, že se všichni rodiče chovají zodpovědně a do dětské skupiny umisťují pouze zdravé děti.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.