Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK k mimořádným opatřením k prevenci šíření nemoci COVID-19

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 3. 2020

Vážení rodiče,

níže zveřejňujeme informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k mimořádným opatřením k prevenci šíření nemoci COVID-19. Dokument ke stažení najdete zde .


Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů ve výuce.  Ředitel školy rozhodne dle možností školy a jejích žáků/studentů o způsobu a formách výuky distančním způsobem.

Opatření se netýká zaměstnanců škol a školských zařízení. Ředitel školy rozhodne o rozvržení pracovní doby a přidělování práce jednotlivým zaměstnancům, příp. o studijním volnu pedagogů. Za dodržení příslušných ustanovení zákoníku práce lze čerpat neplacené volno nebo nařídit dovolenou. V krajním případě, pokud zaměstnavatel nebude schopen přidělovat zaměstnanci žádnou práci, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V této souvislosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost úklidu a dezinfekci veškerých prostor, v nichž probíhá výuka a vzdělávání.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje dále:

V Liberci dne 11. března 2020

Ing. Jiřina Princová

vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.