Aktualizace preventivních opatření proti šíření koronaviru (COVID-19) k 6. 3. 2020

Mgr. Petr Kozlovský, 6. 3. 2020

Vážení rodiče,

v návaznosti na příspěvek z 3. března 2020 Vás chci informovat o změnách preventivních opatření proti šíření respiračních onemocnění včetně koronaviru (COVID-19).

Ministerstvo zdravotnictví dnes, tj. v pátek 6. 3. 2020, vyhlásilo následující opatření týkající se osob, které se od soboty 7. března 2020 budou vracet z Itálie:

„S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit….“

V této souvislosti žádám všechny rodiče žáků naší školy, kteří se s dětmi i přes varování českých úřadů v době jarních prázdnin vydají na dovolenou do Itálie, aby dodrželi výše uvedená opatření a neposílali své děti po návratu do ČR do školy, kontaktovali lékaře a nechali své děti v předepsané domácí 14 denní karanténě. Zároveň je nutné o této skutečnosti informovat školu (třídního učitele, vedení školy). V případě, že škola zjistí, že došlo ze strany rodičů k porušení opatření Ministerstva zdravotnictví, ohlásí škola tuto skutečnost příslušným státním orgánům. Rodiče by se v tomto případě vystavili riziku postihu.

Pro bližší informace k přijatým opatřením navštivte webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz.

Předem děkuji všem za spolupráci!

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.