Příroda kolem nás

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 2. 2020

V naší školce se snažíme vzbudit v dětech zájem o přírodu a pomoci jim pochopit její význam. Umožňujeme dětem setkání s nevšedními živočichy. Chceme, aby poznaly jejich život a lépe tak porozuměly, proč je nutné ohrožené druhy chránit.

První výukový program – „Tajemství lesa“ děti velmi zaujal. Měly možnost hledat ukrytá zvířátka v lese, zjišťovaly, čím se který tvor živí nebo komu je naopak potravou. Poznávaly stromy, přiřazovaly k nim správné listy a plody. Učily se poznat rozdíl mezi parohem a rohem. Prohlédly si nejrůznější přírodniny – šišky, kůže, větvičky …

Při druhém, neméně zajímavém výukovém programu, jsme se setkali  s ochočenou liškou obecnou. Liška Mia volně pobíhala po třídě, děti si ji mohly zblízka prohlédnout i pohladit. Dozvěděly se také, co tato šelma dokáže ulovit, proč je oproti zažitým představám užitečná a jak je to s jejím vztahem k lidem a člověka k ní.

O zvířátka se zajímáme i mimo třídu školky. Tradičně chodíme během zimy do lesa. Děti si z domova přinesou kousky suchého pečiva, mrkvičky, jablíčka … a s nadšením je nosí do krmelce zvířátkům. Nezapomínáme ani na kačenky v řece Smědé.

Venku se snažíme využít všechny příležitosti, které se nám nabízejí, a ukazujeme dětem vše, co se týká živé i neživé přírody. Pobyt v přírodě nám nic a nikdo nenahradí, proto se snažíme naše děti vést k tomu, aby přírodu chránily. Každá květina, každé zvíře, každý strom nás může mnohému naučit.

za MŠ Sídlištní Balášová Mirka

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.