TEXTILNÍ DÍLNA pro děti i dospělé

admin, 7. 2. 2018

Pracovníci DDM pořádají TEXTILNÍ DÍLNU pro děti i dospělé.

Kdy: ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 16:00 do 19:00.
(Celý článek)

Vědecký jarmark v Lomnici

admin, 7. 2. 2018

Žáci naší školy se již potřetí zúčatnili projektu “Vědecký jarmark”, jenž byl zaměřen na popularizaci vědy a techniky. Jarmark se uskutečnil ve dnech 26. – 27. 1. 2018 se ve Středisku volného času “Sluníčko” Lomnice nad Popelkou. Součástí tohoto projektu byly i prezentace dovedností našich žáků, kteří navštěvují kroužek “Zábavná věda”, “Robotika” a povinně volitelný předmět “Seminář z fyziky”.
(Celý článek)

Říjen v mateřské škole, ulice Bělíkova

admin, 21. 11. 2017

 

 

 

 

 

Naše Mateřská škola se může od letošního školního roku chlubit tím, že má internetovou komunikaci s rodiči. Jmenuje se to e-třída. Můžeme s rodiči komunikovat, sdílet fotky jejich ratolestí a sdělovat jim spoustu informací. Je to interní a tak k tomu mají přístup pouze rodiče dětí z MŠ a paní učitelky.
(Celý článek)

Volba pedagogů do školské rady proběhla

admin, 21. 11. 2017

Dne 20.listopadu proběhla volba pedagogů do školské rady. Na období 2018 – 2020 byly zvoleny paní učitelky:

Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková a Mgr. Jana Runkasová.

Gratulujeme!

Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Vzácná návštěva v ZŠ Bělíkova

Vzácná návštěva v ZŠ Bělíkova

admin, 20. 10. 2017

Ve čtvrtek 12. října 2017 si přišel s dětmi naší školy popovídat básník a spisovatel JIŘÍ ŽÁČEK. Děti se na setkání s ním velmi těšily, protože jeho básničky a pohádky dobře znají a mají je moc rády. Připravily si spoustu otázek, na které pan Jiří Žáček ochotně a vtipně odpovídal. Došlo také na přednes básniček, které si děti připravily, aby udělaly svému oblíbenému básníkovi radost. A to se podařilo! Básník netajil dojetí – zvlášť ve chvíli, kdy mu děti po přednesu básničky o velrybě předaly jako dárek krásnou modrou velrybu (vytvořila ji podle ilustrace k básničce paní asistentka).

K besedám se spisovateli patří i autogramiáda, při které autoři čtenářům podepisují své knížky. A tak si děti přinesly do školy knížky Jiřího Žáčka ze svých knihovniček, aby je mohly dát panu Žáčkovi podepsat. Bylo jich tolik, že by na podepisování nestačily ani 2 hodiny. A tak je pan spisovatel podepsal předem a dětem je na besedu již podepsané přinesl. Přesto ještě stála dlouhá fronta dětí na podpis do památníčků…

Osobní setkání a popovídání se spisovatelem oblíbených knížek bývá snem každého čtenáře. Nám se podařilo poznat spisovatele a básníka pana Jiřího Žáčka. Byla to pro nás vzácná chvíle, kterou si budeme připomínat pokaždé, když otevřeme některou z jeho knížek, kterou máme ve své knihovničce – teď už i s vlastnoručním podpisem autora…

Anna Chvojková

 

 

Projekt “72 hodin – pomáhám, protože chci”!

Projekt “72 hodin – pomáhám, protože chci”!

admin, 19. 10. 2017

Projekt „72 hodin – pomáhám, protože chci“ v ZŠ Bělíkova

Všechny třídy našeho pracoviště se i letos zapojily do projektu „72 hodin – pomáhám, protože chci“.

Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit, zaměřených na pomoc druhým, přírodě, svému okolí… Cílem projektu je zapojit co nejvíc mladých lidí a ukázat jim, že na každém záleží a že při pomoci i málo může znamenat mnoho; že společně můžeme něco změnit, někoho potěšit a hlavně mít dobrý pocit, že jsme přiložili ruku k dílu pro správnou věc.

Žáci každé třídy si se svou paní učitelkou vymysleli svůj projekt, připravili se na něj a pak ho během daných 72 hodin realizovali. Děti se do projektů pustily s vervou a je za nimi vidět kus dobře vykonané práce.

Projekty jednotlivých tříd v tomto ročníku:

  1. A DO ŠKOLY ZVESELA – úklid a vyzdobení nejbližšího okolí a vchodu do školy
  2. A ČISTÉ HŘIŠTĚ – úklid na Rákosníčkově hřišti
  3. A VYRÁBÍME, ZPÍVÁME A HRAJEME PRO RADOST – vystoupení s pásmem pohádek

a písniček v Domově U Spasitele, předání vlastnoručně vyrobených dárečků seniorům

  1. B HRAJEME SI V ČISTÉM PROSTŘEDÍ – úklid lesoparku
  2. A CHCEME ČISTOU PŘÍRODU – úklid prostoru bývalé střelnice
  3. A POMOZME JIM – vyhlášení sbírky krmiva a pamlsků pro psy v útulku v Hajništi, společná návštěva útulku s předáním nashromážděného krmiva

Anna Chvojková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

admin, 2. 10. 2017

Uteklo to jako voda. Za námi jsou letní prázdniny a před námi nový školní rok. Do školky nastoupily nové děti. Některým se po maminkách hodně stýskalo. Se začleněním dětí do kolektivu nám velmi pomohli praktikanti ze střední školy – Nikolka a Honza. Byli úžasní a děti si je rychle oblíbily.

Hned druhý zářijový týden za námi přijelo divadýlko „Matýsek“ s pohádkou „O vykutáleném štěstí“. V pátek 15.9. se starší děti zúčastnily Dne s IZS. Mohly si vyzkoušet hasičské přilby, vojáci jim zapůjčili opravdové zbraně, prohlédly si hasičská, záchranářská a vojenská vozidla. Viděly také zásah hasičů při likvidování ohně. Především klukům očička jenom zářila.

Další týden se předškoláci zapojili do projektu „Malá technická univerzita“. Zde se během 8 lekcí seznámí nenásilnou formou se stavbou domů, silnic, mostů, věží, veřejného osvětlení a

s projektováním kanalizace…..

Již několik let spolupracujeme se zahrádkáři. Měsíc září jsme proto zakončili návštěvou zahrádkářské kolonie. Zahrádkáři připravili podzimní výstavu, kde jsme si mohli prohlédnout jejich úrodu. Děti si připravily krátké vystoupení s písničkami a básničkami. I zahrádkáři si s námi s chutí zazpívali. Odměnou za vystoupení byla lízátka, ovocný čaj a výborná jablíčka.

Září je za námi a my se již těšíme na to, co nám nachystá měsíc říjen.

 

MŠ Sídlištní

 

 

Frýdlantský veletrh vzdělávání – 7.ročník

admin, 27. 9. 2017

Ve čtvrtek 5.října 2017  na pracovišti základní školy v ulici Purkyňova v době od 16 do 18 hodin proběhne již 7.ročník veletrhu neboli prezentace středních škol z Liberce.
(Celý článek)

Škola od 1.září nemá školního psychologa!

admin, 13. 9. 2017

K 31.8.2017 ukončila pracovní poměr paní D. Al Sulaimanová ve funkci školního psychologa, která zastupovala za mateřskou dovolenou. Pro potřebnou pomoc se obracejte na Středisko výchovné péče, které sídlí ve Školní jídelně ve Frýdlantě  v ulici Školní. Dále se pak můžete obracet na organizaci města POSEC, který sídlí na Havlíčkově náměstí.

 

Mgr. Věra Dunajčíková

Nabídka kroužků

admin, 11. 9. 2017

Milí žáci, vážení rodiče,

vítáme vás v novém školním roce s novou nabídkou zájmových kroužků. Rozvrh všech nabízených kroužků naleznete zde. Niže se můžete seznámit s kroužky zcela novými, či rozšířenými, upravenými.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.