Výstava „Vznik samostatného československého státu“

Mgr. Petr Kozlovský, 22. 10. 2018

Od 4. října do 18. října 2018 hostila naše škola, konkrétně pracoviště v Purkyňově ulici, výstavu Československé obce legionářské „Vznik samostatného československého státu“.

Na 31 panelech se žáci mohli dozvědět spoustu zajímavých okolností k událostem, od nichž uplyne za pár dní kulatých sto let. Výstava zachytila všechna důležitá fakta tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný stát. Daly se zde dočíst zajímavé informace vztahující se k Masarykově zahraniční akci, k působení Československé národní rady i ke vzniku a formování čs. legií v Rusku, Francii a Itálii. Nechyběly pochopitelně ani panely zabývající se dobrovolci i v jiných dohodových armádách. Pozornost byla věnována dokumentům i významným osobnostem, které stály u zrodu našeho státu.

Žáci navštívili výstavu s připraveným pracovním listem a velice záhy pochopili, že není vůbec jednoduché, orientovat se v tak velkém množství textu. Přesto věřím, že se dozvěděli spoustu nového a výstava se tak stala výborným startovním bodem k nadcházejícím projektovým dnům na téma „100 let republiky“.

Mgr. Lucie Zralá

btr

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.