Hravý architekt – žáci 4. E v Praze

Mgr. Petr Kozlovský, 24. 9. 2018

Ve čtvrtek 20. září 2018 se třída 4. E zúčastnila výstavního programu Hravý architekt na Pražském hradě.

Hravý architekt je mezinárodní výtvarně – architektonický projekt, který byl založen v roce 2013, jako součást architektonického festivalu Architecture Week Praha. Cílem projektu je dětem poutavou a jedinečnou formou přiblížit svět architektury.

Výstavní program byl již jakousi odměnou a tečkou za práci, kterou děti projektu věnovaly. Tematicky byl tento ročník zaměřený na posledních sto let architektury.Projekt započal již ve školním roce 2017/2018, kdy byly děti seznámeny s moderní architekturou nejbližšího okolí. Pomocnou ruku nám opět podala paní Iva Beranová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu ve Frýdlantu, která pro nás uspořádala přednášku, která byla velmi přínosná. Z namalovaných obrázků jsme po náročné rozhodování vybrali 6 obrázků, které jsme poslali do Prahy jako ty nejlepší.

Čtvrteční výlet byl pro nás vlastně závěrem celého projektu. Byla nám připravena prohlídka zajímavých míst Pražského hradu, návštěva výstavy a prohlídka obrázků, tvorba architektury přímo na místě. Moc se nám celý projekt líbil, výlet na Pražský hrad byl úžasný a věřím, že v dětech zanechal hluboký dojem. Doufáme, že se budeme moci tomuto projektu věnovat i v dalších letech.

Mgr. Jana Močárková, třídní učitelka

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.