Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu – Projekt ESF, Operační program zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 9. 2018

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu

Zkrácený název projektu: Dětská skupina ve Frýdlantu II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008931

Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.  Kapacita zařízení je 12 dětí. Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Plakát k projektu

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.